Хипотерапия

Напоследък, хората са склонни веднага да употребят думата "хипотерапия", когато конете се използват в дейности за подпомагане на хора със специални нужди или със специфични проблеми като аутизъм, например.
Важно е да стане ясно, че не можем да обобщим цялата дейност с този термин - „хипотерапия” и че има
значителна разлика между хипотерапия и други дейности с коне, с цел да се помогне на хората със специални нужди. 

Mobirise

Хипотерапия

Hippo е гръцката дума за кон и думата хипотерапия често се използва за назоваване на един от способите, използвани от психолози, физиотерапевти или логопеди. Хипотерапията е един от инструментите и би могла да е част от програмите за лечение.

При хипотерапията терапевтът постоянно оценява детето. Той дефинира слабите и силните страни. Той интервюира родителите или, разбира се, всеки, който познава най-добре детето(понякога осиновители или настойници). След което се определя как да продължи терапията.

Никой от нас не е лицензиран терапевт, в смисъла, който изяснихме по-горе. Свързваме се с терапевти, когато при нас пристигнат деца или възрастни със специални нужди и трябва да е ясно, че това, което правим, не е истинска хипотерапия, а се определя като дейности, подпомагани от конете (виж по натам). 

Mobirise

Дейности, подпомагани от коне

Дейностите, подпомагани от коне (Equine-Assisted Activities -
ЕАА) с цел да се помогне на хората със специални нужди, се извършват главно от „конски хора“, които са обучени да работят с хора и деца със специални нужди. Това може да бъде направено от "всеки", който знае как да води, язди на тръс и галопира с кон и може да научи детето или възрастния как да язди. При EAA често заниманията са в група (от три до осем души на сеанс), докато повечето хипотерапевти извършват индивидуални сеанси.

Ръководителят на нашия клуб в момента участва в някои инициативи в областта на дейностите, подпомагани от коне и базисна хипотерапия, а нашият собственик има няколко години опит в Белгия в това отношение (основно работи с деца с аутизъм). Фактът, че нашият клуб е съсредоточен около natural horsemanship - където общуването по правилен, чувствителен начин е толкова важно - е много голям плюс във всичко това.

В Конна база Кичево, ние правим нашите сеанси индивидуално, точно както биха направили и терапевтите. Преди да започнем серия от сеанси, ние разговаряме с родителите и се информираме за детето от тяхната гледна точка. По време на всички сеанси, ние държим и на участието на родителите. Също така, ние не се колебаем да се свържем с наши партньори - терапевти, за да се консултираме с тях как най-добре да действаме в случай на съмнения. По този начин можем да предложим наистина висококачествена услуга, подпомагана от конете, но в същото време тя все още не ни прави хипотерапевти. Никога не бихме твърдели, че сме терапевти. Смятаме, че е важно всички да разберат това, тъй като напоследък виждаме, че понятието „хипотерапия“ започна да се използва навсякъде. Необходимо е да подчертаем, че практикуването на хипотерапия без подходящата квалификация, може лесно да доведе до обратен неблагоприятен ефект, което не бива да се допуска.

Нашата EAA помага или може да помогне за редица проблеми. Помислете например за деца, които имат депресия или страдат от пост-травматичен стрес или силна тревожност, особено при децата, със спектъра на аутизъм или на Аспергер.

Често участието в дейности като обикновено почистване на коня може да помогне много. Дейностите, подпомагани от конете, не са задължително свързани с ездата. Има дори и определена група хора, които никога не се качват на кон и където подходът с конете е най вече психологически. Например, когато почистват кон, малко по малко и без да го осъзнават, те се учат да общуват с това великолепно животно. Конете са специалисти по език на тялото и за нас е все още невероятно като виждаме как нашите коне реагират по такъв фин и нежен начин към проблемните деца. Нашите коне просто чувстват, когато детето е "различно" и през повечето време няма да покажат типичните реакции, които може да очаквате от коне, както когато някой например крещи шумно или прави внезапни и неочаквани движения.

Ако се интересувате от нашите дейности, подпомагани от коне, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите. 

Built with Mobirise web template