Hippotherapie

Tegenwoordig neemt men al snel het woord “hippotherapie” in de mond als er paarden worden gebruikt bij activiteiten met mensen met beperkingen of met autisme of dergelijke.
Het is niet onbelangrijk te beseffen dat niet elke activiteit met paarden in deze sfeer als "hippotherapie" kan worden bestempeld. Er is een wezenlijk verschil tussen hippotherapie en andere activiteiten om mensen met beperkingen te helpen waarbij paarden worden ingezet. 

Mobirise

Hippotherapie

Hippo is afkomstig uit het Oud-Grieks en betekent paard. Het woord hippotherapie wordt vaak gebruikt om één van de hulpmiddelen te benoemen die worden gebruikt in de taalpathologie of door ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Hippotherapie is dus maar één van de instrumenten die ze kunnen gebruiken en maakt deel uit van hun gehele therapie.

In hippotherapie evalueert de therapeut de patiënt constant en worden voortdurend zwaktes en sterktes beoordeeld. Een therapeut zal (in geval van een kind als patiënt) bijvoorbeeld ook gesprekken hebben met de ouders die het kind dan uiteraard het beste kennen (soms zijn dat ook de adoptie ouders of voogden). Van daaruit bepaalt te behandelende therapeut het te volgen traject.

Niemand van onze manège is een therapeut zoals we hierboven beschreven. We nemen wel contact op met therapeuten als mensen met beperkingen bij ons te rade komen, maar we willen toch zeer duidelijk zijn dat wat wij doen in onze manège niet onder de echte term hippoterapie valt, maar moet benoemd worden als "equine assisted activities of EAA" zoals het wereldwijd tegenwoordig bekend is, of dus (helpende) activiteiten waarbij paarden worden gebruikt. (zie hiernaast)

Mobirise

Equine-Assisted Activities

Equine-assisted activities (EAA) , of activiteiten met de bedoeling mensen te helpen en waarbij paarden worden gebruikt, worden meestal toegepast voor mensen met beperkingen of kinderen of volwassenen met autisme bijvoorbeeld. Het wordt meestal gedaan door "paardenmensen" die geleerd hebben hoe om te gaan met mensen met beperkingen of met autisme. Ze kunnen door "iedereen" gedaan worden, zolang die persoon maar weet hoe een paard te berijden en ook aan het kind of de volwassene kan leren hoe dat moet gebeuren. Tijdens deze sessies (EAA) worden vaak meerdere kinderen of volwassenen in een groep genomen (drie tot acht personen per sessie), daar waar de meeste [hippo-] therapeuten één-op-één sessies doen.

De hoofdinstructeur van onze club krijgt momenteel een vorming in de organisatie en het uitvoeren van deze equine-assisted activities (EAA) en basis hippotherapie. De eigenaar van onze club heeft in België op dit vlak al meerdere jaren ervaring (hoofdzakelijk met autistische kinderen). Het gegeven dat onze club volledig rond natural horsemanship is opgebouwd - waarbij communiceren op een juiste gevoelige manier zo belangrijk is - is een zeer grote plus in dit alles.

In onze club doen we onze sessies ook hoofdzakelijk één op één, net zoals therapeuten zouden doen. Vooraleer we een reeks sessies opstarten, hebben we een gesprek met de ouders en leren we het kind op die manier wat beter kennen door hun ogen. Doorheen alle sessies houden we de ouders steeds bij alles betrokken. Ook gaan we, wanneer zelfs maar de minste twijfel rijst hoe iets juist aan te pakken, nooit aarzelen om contact op te nemen met een paar bevriende therapeuten. Op deze manier kunnen we een zeer hoogkwalitatieve service bieden. Maar tezelfertijd maakt dit ons nog geen therapeuten. We zullen ook nooit beweren therapeuten te zijn of therapeutische diensten te leveren. In onze ogen is het belangrijk dat we dit duidelijk stellen, omdat we recent in Bulgarije het begrip "hippotherapie" op diverse plaatsen zagen opduiken. We kunnen niet genoeg benadrukken dat hippotherapie uitvoeren, zonder de gedegen vorming en kennis makkelijk het tegenovergestelde kan bereiken dan wat wordt beoogd. En dat moet op elk ogenblik absoluut worden vermeden. 

Onze EAA activiteiten helpen of kunnen helpen bij een hele resem problemen. Denk bijvoorbeeld aan depressieve kinderen of mensen die te kampen hebben met post-traumatische stress of hoge helps or can help with a whole range of problems. Think for example about children that have a depression or suffer from post-traumatic stress of kinderen die last hebben van een hoge graad van angstgevoelens of die met een vorm van autisme werden gediagnosteerd of Asperger.

Vaak kan hen gewoon een paard laten borstelen al een heleboel helpen. Deze EAA's betekenen niet noodzakelijk dat de persoon op een paard gaat rijden. Er is zelfs een bepaalde groep van "patiënten" die nooit op een paard gaat zitten en waar de aanpak met paarden meer een psychologisch doel heeft dan wat dan ook. Door bijvoorbeeld een paard te borstelen, beginnen ze beetje bij beetje en zonder dat ze het zelfs beseffen te communiceren met dit prachtige dier. Paarden zijn specialisten in lichaamstaal en het is, zelfs voor ons nog, vaak verbazingwekkend hoe subtiel en zacht onze paarden naar kinderen met dit soort problemen toe reageren. Onze paarden voelen het gewoon als een kind "anders" is en de meeste van onze paarden gaan in zo'n geval niet de typische reacties vertonen die je zou mogen verwachten als bijvoorbeeld iemand plots een luide schreeuw laat of onverwachte bruuske bewegingen maakt. 

Heb je interesse in deze EAA's, neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken.

The page was designed with Mobirise website templates